Hospital Symphonies

Hospital Symphonies on sanattomaan ihmisääneen ja osallisuuteen perustuva äänitaideteos ja osa Heidi Fastin taiteellista väitöstutkimusta Aalto-yliopiston Taiteenlaitokselle. Teos on toteutettu yhdessä HYKS Psykiatrian kanssa. Äänitaiteilija-tutkija Fast kutsui kahdeksan HYKS Psykiatrian poliklinikkatoiminnan piirissä hoitoa saanutta ihmistä sekä sairaanhoitaja Heimo Spelmanin luomaan uudenlaisia yhdessä olemisen tiloja jokaisen omalla ainutkertaisella äänellä. Teoksessa kuultavat ihmisäänitunnelmat koostuvat 15 tapaamiskerran nauhoituksista, joihin Fastin lisäksi äänitaiteilijat Sanna Kurki-Suonio ja Juha Valkeapää ovat myöhemmin liittyneet omalla äänellään. Äänitettyä ja live-ääntä sisältävässä konsertti-installaatiossa potilaiden ja taiteellisen työryhmän äänet sekoittuvat toisiinsa erottumattomilla ja lohdullisilla tavoilla.

Hospital Symphonies todistaa ihmisen kyvystä liittyä toisiin silloinkin kun sanoja ei ole. Ollaan yhdessä ruumiillisen kohtaamisen tasolla, lähellä toista ihmistä, äänen avulla. Teos ei ”anna potilaille ääntä”. Prosessissa luotiin olosuhteet, joissa ihmiset itse antoivat oman äänensä tulla kuulluksi uudella tavalla. Teos on tämän prosessin yksi kiteytymä.

Konsepti ja ohjaus Heidi Fast
Ääntelijät Heidi Fast, Sanna Kurki-Suonio, Juha Valkeapää, kahdeksan HYKS Psykiatrian poliklinikkatoiminnan piirissä hoitoa saanutta ihmistä, Heimo Spelman
Äänisuunnittelu ja live-elektroniikka Markus Kärki ja Mikko Kolehmainen

Teoksella ja tutkimuksella on HUS:n Eettisen toimikunnan puolto sekä HUS-tutkimuslupa. Osallistujilta on saatu suostumus.

Ensiesitys Musiikkitalo, Black Box, 12.1.2018. Seuraavat esitykset Lapinlahden Lähde, Helsinki, 21.-22.2.2018.

Kuva: Jorma Airola